درباره خبرگزاری خانواده ایرانی

درباره خبرگزاری خانواده ایرانی
درباره ما

نویسندگان

دکتر مهدی روانبخت، متخصص طب سنتی
دکتر سعید معتمد، مشاور خانواده
دکتر لیدا کاکیا ، روان شناس و مشاوره خانواده
دکتر سعیده مصافی ، روان شناس سلامت و مشاور خانواده
دکتر حسن جمشیدی نژاد ، مشاور فن آوری اطلاعات
دکتر محسن نیک نهاد ، مشاور سلامت

به اشتراک بگذارید: