سردرد در کودکان از سری آموزش های پزشکی درمانی خانواده (مادر،کودک و تندرستی) با بررسی مطالب همچون شناخت سردرد در کودکان،درمان سردرد در کودکان، پیشگیری سردرد در کودکان، دارای فیلم آموزشی ۵۰ دقیقه ای ،حجم هر فیلم حدود ۳۰۰ مگا بایت(با توجه به اینکه فیلم بر روی سرویس دهنده های […]

روشهای جایگزینی دندان از دست رفته از سری آموزش های پزشکی درمانی خانواده (ضربان) با بررسی مطالب همچون شناخت روشهای جایگزینی دندان از دست رفته،درمان روشهای جایگزینی دندان از دست رفته، پیشگیری روشهای جایگزینی دندان از دست رفته، دارای فیلم آموزشی ۵۰ دقیقه ای ،حجم هر فیلم حدود ۳۰۰ مگا […]

هپاتیت از سری آموزش های پزشکی درمانی خانواده (ضربان) با بررسی مطالب همچون شناخت هپاتیت،درمان هپاتیت، پیشگیری هپاتیت، دارای فیلم آموزشی ۵۰ دقیقه ای ،حجم هر فیلم حدود ۳۰۰ مگا بایت(با توجه به اینکه فیلم بر روی سرویس دهنده های داخلی است هزینه اینترنت مصرفی شما نیم بها خواهد بود […]

وسواس کودکان از سری آموزش های پزشکی درمانی خانواده (مادر،کودک و تندرستی) با بررسی مطالب همچون شناخت وسواس کودکان،درمان وسواس کودکان، پیشگیری وسواس کودکان، دارای فیلم آموزشی ۵۰ دقیقه ای ،حجم هر فیلم حدود ۳۰۰ مگا بایت(با توجه به اینکه فیلم بر روی سرویس دهنده های داخلی است هزینه اینترنت […]

درد گرفتگی عضلات از سری آموزش های پزشکی درمانی خانواده (ضربان) با بررسی مطالب همچون شناخت درد گرفتگی عضلات،درمان درد گرفتگی عضلات، پیشگیری درد گرفتگی عضلات، دارای فیلم آموزشی ۵۰ دقیقه ای ،حجم هر فیلم حدود ۳۰۰ مگا بایت(با توجه به اینکه فیلم بر روی سرویس دهنده های داخلی است […]

املاح مورد نیاز بدن از سری آموزش های پزشکی درمانی خانواده (مادر،کودک و تندرستی) با بررسی مطالب همچون شناخت املاح مورد نیاز بدن،درمان املاح مورد نیاز بدن، پیشگیری املاح مورد نیاز بدن، دارای فیلم آموزشی ۵۰ دقیقه ای ،حجم هر فیلم حدود ۳۰۰ مگا بایت(با توجه به اینکه فیلم بر […]

عوارض جراحی چاقی از سری آموزش های پزشکی درمانی خانواده (ضربان) با بررسی مطالب همچون شناخت عوارض جراحی چاقی،درمان عوارض جراحی چاقی، پیشگیری عوارض جراحی چاقی، دارای فیلم آموزشی ۵۰ دقیقه ای ،حجم هر فیلم حدود ۳۰۰ مگا بایت(با توجه به اینکه فیلم بر روی سرویس دهنده های داخلی است […]

بیماریهای کیستیک سینه در خانمها از سری آموزش های پزشکی درمانی خانواده (مادر،کودک و تندرستی) با بررسی مطالب همچون شناخت بیماریهای کیستیک سینه در خانمها،درمان بیماریهای کیستیک سینه در خانمها، پیشگیری بیماریهای کیستیک سینه در خانمها، دارای فیلم آموزشی ۵۰ دقیقه ای ،حجم هر فیلم حدود ۳۰۰ مگا بایت(با توجه […]

اگزما قسمت سوم از سری آموزش های پزشکی درمانی خانواده (ضربان) با بررسی مطالب همچون شناخت اگزما قسمت سوم،درمان اگزما قسمت سوم، پیشگیری اگزما قسمت سوم، دارای فیلم آموزشی ۵۰ دقیقه ای ،حجم هر فیلم حدود ۳۰۰ مگا بایت(با توجه به اینکه فیلم بر روی سرویس دهنده های داخلی است […]

اصول تکنیکهای فرزند پروری موفق از سری آموزش های پزشکی درمانی خانواده (مادر،کودک و تندرستی) با بررسی مطالب همچون شناخت اصول تکنیکهای فرزند پروری موفق،درمان اصول تکنیکهای فرزند پروری موفق، پیشگیری اصول تکنیکهای فرزند پروری موفق، دارای فیلم آموزشی ۵۰ دقیقه ای ،حجم هر فیلم حدود ۳۰۰ مگا بایت(با توجه […]