لزوم ایجاد تشکلی مردم نهاد برای حمایت از انجمن اولیا و مربیان پست های مرتبط: راهنمای استفاده از سامانه انتخابات الکترونیک انجمن اولیا و مربیان راهنمای فعالیتهای انجمن اولیا و مربیان- بخش یکم کلیات راهنمای فعالیتهای انجمن اولیا و مربیان (نسخه جدید مصوب ۱۳۹۸) برگزاری سلسه کارگاه های رایگان آموزش […]

به اشتراک بگذارید:

به همت  انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش ،سامانه انتخابات الکترونیک انجمن اولیا و مربیان راه اندازی شده و به صورت طرح آزمایشی در دو مدرسه تهران در سال ۱۳۹۸ مورد استفاده قرار می گیرد. سامانه انتخابات الکترونیک انجمن اولیا و مربیان چیست؟ سامانه انتخابات الکترونیک انجمن اولیا و […]

به اشتراک بگذارید:

راهنمای استفاده از سامانه پایش ناوگان دانش آموزی (سپند) سامانه سپند چیست؟ سامانه پایش ناوگان دانش آموزی )سپند( در راستای تحقق حقوق شهروندی و توجه بیشتر به آینده سازان این مرز و بوم، با رویکردی امنیت محور و شایسته دانش آموز ایرانی ایجاد گردیده است. در این سامانه تالش شده […]

به اشتراک بگذارید:

ای معلم! ای که پا جای پای انبیاء گذاشته ای تا درس چگونه زیستن را به ما بیاموزی، امروز فرشتگان مامورند، به حمد و ثنای تو که برترین شغل را پذیرا شدی تا بهترین خدمت را به بشریت بنمایی… آن گاه که کلامی می آموزی و آن گاه که حرفه […]

به اشتراک بگذارید: