فایل صوتی قابل دانلود افراد جامعه پسند چه ویژگی‌های شخصیتی دارند؟ با کارشناسی خانم دکتر شیلر کیخاونی(روانشناس) فایل صوتی به مدت ۵۰ دقیقه،حجم فایل ۱۴ مگا بایت ، فرمت فایل MP3 مجموعه آموزش های فضای مجازی و شبکه های اجتماعی برای خانواده ها این مطلب حاوی فایل صوتی گفت و […]

فایل صوتی قابل دانلود چرایی بروز رفتارهای نامناسب در شبکه‌های اجتماعی با کارشناسی خانم دکتر شیلر کیخاونی(روانشناس) فایل صوتی به مدت ۲۵ دقیقه،حجم فایل ۱۴ مگا بایت ، فرمت فایل MP18 مجموعه آموزش های فضای مجازی و شبکه های اجتماعی برای خانواده ها این مطلب حاوی فایل صوتی گفت و […]

فایل صوتی قابل دانلود خودپنداره چگونه شکل می‌گیرد؟(منشاء و ماهیت خودپنداره) با کارشناسی خانم دکتر شیلر کیخاونی(روانشناس) فایل صوتی به مدت ۲۵ دقیقه،حجم فایل ۱۴ مگا بایت ، فرمت فایل MP3 مجموعه آموزش های فضای مجازی و شبکه های اجتماعی برای خانواده ها این مطلب حاوی فایل صوتی گفت و […]

فایل صوتی قابل دانلود چرا افراد عکس‌های خصوصی خود را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارند؟ فصل اول با کارشناسی خانم دکتر شیلر کیخاونی(روانشناس) فایل صوتی به مدت ۲۵ دقیقه،حجم فایل ۱۴ مگا بایت ، فرمت فایل MP19 مجموعه آموزش های فضای مجازی و شبکه های اجتماعی برای خانواده ها […]

فایل صوتی قابل دانلود شناخت خویشتن، با مشاهده رفتار با کارشناسی خانم دکتر شیلر کیخاونی(روانشناس) فایل صوتی به مدت ۲۵ دقیقه،حجم فایل ۱۴ مگا بایت ، فرمت فایل MP4 مجموعه آموزش های فضای مجازی و شبکه های اجتماعی برای خانواده ها این مطلب حاوی فایل صوتی گفت و گو محور، […]

فایل صوتی قابل دانلود چرا افراد عکس‌های خصوصی خود را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارند؟ قصل دوم با کارشناسی خانم دکتر شیلر کیخاونی(روانشناس) فایل صوتی به مدت ۲۵ دقیقه،حجم فایل ۱۴ مگا بایت ، فرمت فایل MP20 مجموعه آموزش های فضای مجازی و شبکه های اجتماعی برای خانواده ها […]

فایل صوتی قابل دانلود شناخت خود با توجه به شناخت سایرین از ما با کارشناسی خانم دکتر شیلر کیخاونی(روانشناس) فایل صوتی به مدت ۲۵ دقیقه،حجم فایل ۱۴ مگا بایت ، فرمت فایل MP5 مجموعه آموزش های فضای مجازی و شبکه های اجتماعی برای خانواده ها این مطلب حاوی فایل صوتی […]

فایل صوتی قابل دانلود چرا افراد عکس‌های خصوصی خود را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارند؟ فصل سوم با کارشناسی خانم دکتر شیلر کیخاونی(روانشناس) فایل صوتی به مدت ۲۵ دقیقه،حجم فایل ۱۴ مگا بایت ، فرمت فایل MP21 مجموعه آموزش های فضای مجازی و شبکه های اجتماعی برای خانواده ها […]

فایل صوتی قابل دانلود عزت نفس و اعتماد به نفس، عامل شکل گیری خودپنداره مثبت با کارشناسی خانم دکتر شیلر کیخاونی(روانشناس) فایل صوتی به مدت ۲۵ دقیقه،حجم فایل ۱۴ مگا بایت ، فرمت فایل MP6 مجموعه آموزش های فضای مجازی و شبکه های اجتماعی برای خانواده ها این مطلب حاوی […]

فایل صوتی قابل دانلود مدیریت برداشت، اقداماتی که با انجام آن، باعث می‌شویم دیگران ما را به صورت دلخواه خودمان ببینند قسمت اول با کارشناسی خانم دکتر شیلر کیخاونی(روانشناس) فایل صوتی به مدت ۲۵ دقیقه،حجم فایل ۱۴ مگا بایت ، فرمت فایل MP7 مجموعه آموزش های فضای مجازی و شبکه […]