گفته می شود آموزش خوب ، گران است. اگرچه امروز برخی از کشورها این باور را غلط اعلام کرده اند. با وجود تفاوت در وضعیت اجتماعی ، هر دانش آموز آرزوی تحصیل در خارج از کشور را دارد. این ممکن است برای دانشجویان نه چندان ممتاز ایده خوبی باشد ، با فرض […]

به اشتراک بگذارید: