هنرمند ارمنی ، ادگار آرتیس با مواردی همچون غذا ، گل ، کارد و چنگال و تراش مداد رنگی ، تصاویر مد خیره کننده سه بعدی می کند. در حال حاضر در رشته طراحی و فناوری مد در IFA پاریس در فرانسه تحصیل می کند ، ادگار کارهای خود را در […]