🔸نگرانی‌های خود را با دیگران تقسیم کنید. اگر خبرهای روزانه شما را ناراحت می‌کند، با کسانی که به آنها اعتماد دارید حرف بزنید. مهم است که آنچه شما را نگران کرده با دیگران تقسیم کنید. 🔸لازم نیست که همه چیز را ببینید. اگر برای مثال ویدئویی از اجساد قربانیان یک […]

به اشتراک بگذارید:

دوره آموزشی انتخاب شغل مناسب عناوین فیلم ها (برای مشاهده هر فیلم بر روی عنوان کلیلک کنید) ویژگیهای شخصیتی و انتخاب شغل قسمت اول ویژگیهای شخصیتی و انتخاب شغل قسمت دوم ارتباط بهره هوشی و انتخاب شغل قسمت اول ارتباط بهره هوشی و انتخاب شغل قسمت دوم ارتباط بهره هوشی […]

به اشتراک بگذارید:

این مجموعه فیلم ها ،برای ارایه راهکارهای بدست آوردن موفقیت در زندگی افراد متفاوت جمع آوری گردیده است. منابع این فیلم ها همگی معتبر بوده و از مشاوره با برترین روان شناسان بدست آمده اند برخی از فیلم ها بر بدست آوردن توانمند سازی متمرکر بوده و برخی دیگر بر […]

به اشتراک بگذارید:

برداشت خانواده و اقوام از من چیست؟ دوستانم چه تصوری از من دارند؟ مردم چگونه مرا ارزیابی می کنند؟ چرا دیگران مرا دوست ندارند؟ چرا از من خوشش نمی آد؟ چرا کارها مرا بد تعبیر می کنند؟ همه ما دوست داریم تا شخصیتی دلچشب و دوست داشتنی از خود ارایه […]

به اشتراک بگذارید:

موضوع: اختلاف میان نسل ها اختلاف میان نسل ها در نگرش آنها به نوع زندگی است، هدف این دوره کاهش شکاف دیدگاه های میان والدین و مربیان از یکسو و نوجوانان از سوی دیگر است. دبیرستان، برنامه ای است که در آیتم های کوتاه چند دقیقه ای سخنان نوجوانان در […]

به اشتراک بگذارید:

فیلم و فایل صوتی مجزای آن قابل دانلود با موضوع چهارده فروردین برای قشر جوان از سری آموزش های فرزند پروری با بررسی مطالب همچون تعریف و مفهموم چهارده فروردین برای قشر جوان،با چهارده فروردین برای قشر جوان چگونه باید برخورد کرد،مسائل و مشکلات در چهارده فروردین برای قشر جوان، […]

به اشتراک بگذارید:

فیلم و فایل صوتی مجزای آن قابل دانلود با موضوع خودآگاهی در نوجوانان و جوانان از سری آموزش های فرزند پروری با بررسی مطالب همچون تعریف و مفهموم خودآگاهی در نوجوانان و جوانان،با خودآگاهی در نوجوانان و جوانان چگونه باید برخورد کرد،مسائل و مشکلات در خودآگاهی در نوجوانان و جوانان، […]

به اشتراک بگذارید:

فیلم و فایل صوتی مجزای آن قابل دانلود با موضوع مثبت اندیشی در نوجوانان و جوانان از سری آموزش های فرزند پروری با بررسی مطالب همچون تعریف و مفهموم مثبت اندیشی در نوجوانان و جوانان،با مثبت اندیشی در نوجوانان و جوانان چگونه باید برخورد کرد،مسائل و مشکلات در مثبت اندیشی […]

به اشتراک بگذارید:

فیلم و فایل صوتی مجزای آن قابل دانلود با موضوع ناسزا در قشر نوجوان و جوان از سری آموزش های فرزند پروری با بررسی مطالب همچون تعریف و مفهموم ناسزا در قشر نوجوان و جوان،با ناسزا در قشر نوجوان و جوان چگونه باید برخورد کرد،مسائل و مشکلات در ناسزا در […]

به اشتراک بگذارید:

فیلم و فایل صوتی مجزای آن قابل دانلود با موضوع سلفی گرفتن نوجوانان و جوانان از سری آموزش های فرزند پروری با بررسی مطالب همچون تعریف و مفهموم سلفی گرفتن نوجوانان و جوانان،با سلفی گرفتن نوجوانان و جوانان چگونه باید برخورد کرد،مسائل و مشکلات در سلفی گرفتن نوجوانان و جوانان، […]

به اشتراک بگذارید: