پست های مرتبط: بررسی روانشناختی ناتوانی جنسی مردان قسمت پهارم بررسی روانشناختی ناتوانی جنسی مردان قسمت سوم بررسی روانشناختی ناتوانی جنسی مردان قسمت اول بررسی های روانشناختی ناتوانی جنسی در مردان تأثیر متقابل سلامت روان و سلامت جنسی قسمت سوم تأثیر متقابل سلامت روان بر سلامت جنسی قسمت سوم تأثیر […]

پخش در : ۰۵اردیبهشت۱۳۹۸ فایل صوتی قابل دانلود تأثیر روابط عاطفی بر عملکرد جنسی قسمت دوم با حضور دکتر ناصحی(روانپزشک و عضو کمیته سلامت جنسی انجمن روانپزشکی) مدت : ۳۰ دقیقه و حجم ۱۴ مگا بایت دانلود فایل صوتیبا همکاری رادیو سلامت در صورت داشتن سوال یا نیاز به مشاوره […]

پخش در : ۱۲اردیبهشت۱۳۹۸ فایل صوتی قابل دانلود تأثیر متقابل سلامت روان بر سلامت جنسی قسمت اول با حضور دکتر ناصحی(روانپزشک و عضو کمیته سلامت جنسی انجمن روانپزشکی) مدت : ۳۰ دقیقه و حجم ۱۴ مگا بایت دانلود فایل صوتیبا همکاری رادیو سلامت در صورت داشتن سوال یا نیاز به […]

پخش در : ۱۹اردیبهشت۱۳۹۸ فایل صوتی قابل دانلود تأثیر متقابل سلامت روان بر سلامت جنسی قسمت سوم با حضور دکتر ناصحی(روانپزشک و عضو کمیته سلامت جنسی انجمن روانپزشکی) مدت : ۳۰ دقیقه و حجم ۱۴ مگا بایت دانلود فایل صوتیبا همکاری رادیو سلامت در صورت داشتن سوال یا نیاز به […]

پخش در : ۲۶اردیبهشت۱۳۹۸ فایل صوتی قابل دانلود تأثیر متقابل سلامت روان و سلامت جنسی قسمت سوم با حضور دکتر ناصحی(روانپزشک و عضو کمیته سلامت جنسی انجمن روانپزشکی) مدت : ۳۰ دقیقه و حجم ۱۴ مگا بایت دانلود فایل صوتیبا همکاری رادیو سلامت در صورت داشتن سوال یا نیاز به […]

پخش در : ۰۲خرداد۱۳۹۸ فایل صوتی قابل دانلود مهارت های عاطفی همسران با حضور خانم دکتر شاه مرادی(روانشناس و مشاور خانواده) مدت : ۳۰ دقیقه و حجم ۱۴ مگا بایت دانلود فایل صوتیبا همکاری رادیو سلامت در صورت داشتن سوال یا نیاز به مشاوره سوالات خود را در قسمت زیر […]

پخش در : ۱۶خرداد۱۳۹۸ فایل صوتی قابل دانلود بررسی های روانشناختی ناتوانی جنسی در مردان با حضور دکتر ناصحی(روانپزشک) مدت : ۳۰ دقیقه و حجم ۱۴ مگا بایت دانلود فایل صوتی با همکاری رادیو سلامت در صورت داشتن سوال یا نیاز به مشاوره سوالات خود را در قسمت زیر نوشته […]

پخش در : ۰۶تیر۱۳۹۸ فایل صوتی قابل دانلود علل روانشناختی ناتوانی جنسی با حضور دکتر ناصحی(روانپزشک) مدت : ۳۰ دقیقه و حجم ۱۴ مگا بایت دانلود فایل صوتیبا همکاری رادیو سلامت در صورت داشتن سوال یا نیاز به مشاوره سوالات خود را در قسمت زیر نوشته و ارسال نمایید،پاسخ سوالات […]

پخش در : ۱۳تیر۱۳۹۸ فایل صوتی قابل دانلود بررسی روانشناختی ناتوانی جنسی مردان قسمت اول با حضور دکتر ناصحی(روانپزشک) مدت : ۳۰ دقیقه و حجم ۱۴ مگا بایت دانلود فایل صوتیبا همکاری رادیو سلامت در صورت داشتن سوال یا نیاز به مشاوره سوالات خود را در قسمت زیر نوشته و […]

پخش در : ۲۰تیر۱۳۹۸ فایل صوتی قابل دانلود بررسی روانشناختی ناتوانی جنسی قسمت دوم (انزال زودرس) با حضور دکتر ناصحی(روانپزشک) مدت : ۳۰ دقیقه و حجم ۱۴ مگا بایت دانلود فایل صوتیبا همکاری رادیو سلامت در صورت داشتن سوال یا نیاز به مشاوره سوالات خود را در قسمت زیر نوشته […]