کتاب خانواده پخش در : ۰۷اردیبهشت۱۳۹۶ فایل صوتی قابل دانلود معرفی کتاب ۰۷اردیبهشت۱۳۹۶ معرفی کتاب ۰۷اردیبهشت۱۳۹۶ ۱۳۹۶/۲/۷ ۲۰۱۷/۴/۲۷ دانلود فایل صوتی منبع: رادیو جوان پست های مرتبط: نقد و بررسی کتاب “غم دونده” نوشته فیض شریفی. معرفی شاعر جوان، خانم لادن گلچین و گفتگو درباره مجموعه شعر ایشان. معرفی کتاب […]

به اشتراک بگذارید:

کتاب خانواده پخش در : ۳۱فروردین۱۳۹۶   فایل صوتی قابل دانلود معرفی کتاب    دانلود فایل صوتی منبع: رادیو جوان پست های مرتبط: کتاب پیروزی بدون جنگ + فایل صوتی بررسی کتاب نقد و بررسی کتاب “غم دونده” نوشته فیض شریفی. معرفی شاعر جوان، خانم لادن گلچین و گفتگو درباره […]

به اشتراک بگذارید:

کتاب خانواده پخش در : ۲۴فروردین۱۳۹۶ فایل صوتی قابل دانلود معرفی کتاب میان فنجان های قهوه ترجمه ضیاد قاسمی و نقطه سر خط نوشته افسانه طباطبائی معرفی کتاب میان فنجان های قهوه ترجمه ضیاد قاسمی و نقطه سر خط نوشته افسانه طباطبائی ۱۳۹۶/۱/۲۴ ۲۰۱۷/۴/۱۳ دانلود فایل صوتی منبع: رادیو جوان […]

به اشتراک بگذارید:

کتاب خانواده پخش در : ۱۷فروردین۱۳۹۶ فایل صوتی قابل دانلود معرفی کتاب هیاکل معرفی کتاب هیاکل ۱۳۹۶/۱/۱۷ ۲۰۱۷/۴/۶ دانلود فایل صوتی منبع: رادیو جوان پست های مرتبط: نقد و بررسی کتاب “غم دونده” نوشته فیض شریفی. معرفی شاعر جوان، خانم لادن گلچین و گفتگو درباره مجموعه شعر ایشان. معرفی کتاب […]

به اشتراک بگذارید:

کتاب خانواده پخش در : ۲۶اسفند۱۳۹۵ فایل صوتی قابل دانلود معرفی کتاب ۲۶اسفند۱۳۹۵ معرفی کتاب ۲۶اسفند۱۳۹۵ ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ ۲۰۱۷/۳/۱۶ دانلود فایل صوتی منبع: رادیو جوان پست های مرتبط: نقد و بررسی کتاب “غم دونده” نوشته فیض شریفی. معرفی شاعر جوان، خانم لادن گلچین و گفتگو درباره مجموعه شعر ایشان. معرفی کتاب […]

به اشتراک بگذارید:

کتاب خانواده پخش در : ۱۹اسفند۱۳۹۵ فایل صوتی قابل دانلود معرفی کتاب آواز اصیل ایرانی تألیف احمد نعمت الله زاده معرفی کتاب آواز اصیل ایرانی تألیف احمد نعمت الله زاده با حضور آقای مکی(کارشناس موسیقی) و گفتگو با احمد نعمت الله زاده(مؤلف) ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ ۲۰۱۷/۳/۹ دانلود فایل صوتی منبع: رادیو جوان […]

به اشتراک بگذارید:

کتاب خانواده پخش در : ۷ فایل صوتی قابل دانلود ۱۲اسفند۱۳۹۵ معرفی کتاب ۱۳۹۵/۱۲/۱۲ ۲۰۱۷/۳/۲ دانلود فایل صوتی منبع: رادیو جوان پست های مرتبط: نقد و بررسی کتاب “غم دونده” نوشته فیض شریفی. معرفی شاعر جوان، خانم لادن گلچین و گفتگو درباره مجموعه شعر ایشان. معرفی کتاب میان فنجان های […]

به اشتراک بگذارید:

کتاب خانواده پخش در : ۱۲اسفند۱۳۹۵ فایل صوتی قابل دانلود معرفی کتاب ۱۲اسفند۱۳۹۵ معرفی کتاب ۱۲اسفند۱۳۹۵ ۱۳۹۵/۱۲/۱۲ ۲۰۱۷/۳/۲ دانلود فایل صوتی منبع: رادیو جوان پست های مرتبط: نقد و بررسی کتاب “غم دونده” نوشته فیض شریفی. معرفی شاعر جوان، خانم لادن گلچین و گفتگو درباره مجموعه شعر ایشان. معرفی کتاب […]

به اشتراک بگذارید:

کتاب خانواده پخش در : ۰۵اسفند۱۳۹۵ فایل صوتی قابل دانلود معرفی کتاب مجموعه شعر سگ ها به خیابان برگشتند نوشته مهناز یوسفی و کتاب عطش آمریکایی نوشته ریچارد رایت؛ نقد و بررسی مجموعه شعر سلام بر زندان نوشته هادی خورشاهیان. معرفی کتاب مجموعه شعر سگ ها به خیابان برگشتند نوشته […]

به اشتراک بگذارید: