فایل صوتی قابل دانلود عزت نفس و اعتماد به نفس، عامل شکل گیری خودپنداره مثبت با کارشناسی خانم دکتر شیلر کیخاونی(روانشناس) فایل صوتی به مدت ۵۰ دقیقه،حجم فایل ۱۴ مگا بایت ، فرمت فایل MP3 مجموعه آموزش های فضای مجازی و شبکه های اجتماعی برای خانواده ها این مطلب حاوی […]

به اشتراک بگذارید:

فایل صوتی قابل دانلود چرا افراد عکس‌های خصوصی خود را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارند؟ فصل سوم با کارشناسی خانم دکتر شیلر کیخاونی(روانشناس) فایل صوتی به مدت ۵۰ دقیقه،حجم فایل ۱۴ مگا بایت ، فرمت فایل MP3 مجموعه آموزش های فضای مجازی و شبکه های اجتماعی برای خانواده ها […]

به اشتراک بگذارید:

فایل صوتی قابل دانلود شناخت خود با توجه به شناخت سایرین از ما با کارشناسی خانم دکتر شیلر کیخاونی(روانشناس) فایل صوتی به مدت ۵۰ دقیقه،حجم فایل ۱۴ مگا بایت ، فرمت فایل MP3 مجموعه آموزش های فضای مجازی و شبکه های اجتماعی برای خانواده ها این مطلب حاوی فایل صوتی […]

به اشتراک بگذارید:

فایل صوتی قابل دانلود چرا افراد عکس‌های خصوصی خود را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارند؟ فصل دوم با کارشناسی خانم دکتر شیلر کیخاونی(روانشناس) فایل صوتی به مدت ۵۰ دقیقه،حجم فایل ۱۴ مگا بایت ، فرمت فایل MP3 مجموعه آموزش های فضای مجازی و شبکه های اجتماعی برای خانواده ها […]

به اشتراک بگذارید:

فایل صوتی قابل دانلود شناخت خویشتن، با مشاهده رفتار با کارشناسی خانم دکتر شیلر کیخاونی(روانشناس) فایل صوتی به مدت ۵۰ دقیقه،حجم فایل ۱۴ مگا بایت ، فرمت فایل MP3 مجموعه آموزش های فضای مجازی و شبکه های اجتماعی برای خانواده ها این مطلب حاوی فایل صوتی گفت و گو محور، […]

به اشتراک بگذارید:

فایل صوتی قابل دانلود چرا افراد عکس‌های خصوصی خود را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارند؟ فصل اول با کارشناسی خانم دکتر شیلر کیخاونی(روانشناس) فایل صوتی به مدت ۵۰ دقیقه،حجم فایل ۱۴ مگا بایت ، فرمت فایل MP3 مجموعه آموزش های فضای مجازی و شبکه های اجتماعی برای خانواده ها […]

به اشتراک بگذارید:

فایل صوتی قابل دانلود خودپنداره چگونه شکل می‌گیرد؟(منشاء و ماهیت خودپنداره) با کارشناسی خانم دکتر شیلر کیخاونی(روانشناس) فایل صوتی به مدت ۵۰ دقیقه،حجم فایل ۱۴ مگا بایت ، فرمت فایل MP3 مجموعه آموزش های فضای مجازی و شبکه های اجتماعی برای خانواده ها این مطلب حاوی فایل صوتی گفت و […]

به اشتراک بگذارید:

فایل صوتی قابل دانلود چرایی بروز رفتارهای نامناسب در شبکه‌های اجتماعی با کارشناسی خانم دکتر شیلر کیخاونی(روانشناس) فایل صوتی به مدت ۵۰ دقیقه،حجم فایل ۱۴ مگا بایت ، فرمت فایل MP3 مجموعه آموزش های فضای مجازی و شبکه های اجتماعی برای خانواده ها این مطلب حاوی فایل صوتی گفت و […]

به اشتراک بگذارید:

فایل صوتی قابل دانلود افراد جامعه پسند چه ویژگی‌های شخصیتی دارند؟ با کارشناسی خانم دکتر شیلر کیخاونی(روانشناس) فایل صوتی به مدت ۵۰ دقیقه،حجم فایل ۱۴ مگا بایت ، فرمت فایل MP3 مجموعه آموزش های فضای مجازی و شبکه های اجتماعی برای خانواده ها این مطلب حاوی فایل صوتی گفت و […]

به اشتراک بگذارید:

فایل صوتی قابل دانلود رفتارهای مناسب در شبکه‌های اجتماعی با کارشناسی خانم دکتر شیلر کیخاونی(روانشناس) فایل صوتی به مدت ۵۰ دقیقه،حجم فایل ۱۴ مگا بایت ، فرمت فایل MP3 مجموعه آموزش های فضای مجازی و شبکه های اجتماعی برای خانواده ها این مطلب حاوی فایل صوتی گفت و گو محور، […]

به اشتراک بگذارید: