همه والدین دوست دارند فرزندانی با خلاقیت داشته باشند.باید گفت که تقریبا همه کودکان با هوش وافر وپتانسیل داشتن خلاقیت مثال زدنی به دنیا می آیند اما ادامه زنذگی و خصوصا آموزش ها آنها را فردی خلاق یا فردی منجمد و بدون خلاقیت خواهد کرد در این بین نقش والدین […]

به اشتراک بگذارید:

پزشک خانواده ایرانی دکتر دلشاد فوق تخصص جراحی کودکان فیلم های آموزشی مرتبط با سلامت و پزشکی از سری مطالب قسمت پزشکی و سلامت برنامه به خانه بر می گردیم شبکه ۵ سیما فیلم آموزشی ۱۵ دقیقه ای ،حجم هر فیلم حدود ۵۰ مگا بایت (با توجه به اینکه فیلم […]

به اشتراک بگذارید:

پزشک خانواده ایرانی دکتر دلشاد فوق تخصص جراحی کودکان فیلم های آموزشی مرتبط با سلامت و پزشکی از سری مطالب قسمت پزشکی و سلامت برنامه به خانه بر می گردیم شبکه ۵ سیما فیلم آموزشی ۱۵ دقیقه ای ،حجم هر فیلم حدود ۵۰ مگا بایت (با توجه به اینکه فیلم […]

به اشتراک بگذارید:

پزشک خانواده ایرانی دکتر پور حسین روانشناس کودک فیلم های آموزشی مرتبط با سلامت و پزشکی از سری مطالب قسمت پزشکی و سلامت برنامه به خانه بر می گردیم شبکه ۵ سیما فیلم آموزشی ۱۵ دقیقه ای ،حجم هر فیلم حدود ۵۰ مگا بایت (با توجه به اینکه فیلم بر […]

به اشتراک بگذارید:

پزشک خانواده ایرانی دکتر محمد پور فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب کودکان فیلم های آموزشی مرتبط با سلامت و پزشکی از سری مطالب قسمت پزشکی و سلامت برنامه به خانه بر می گردیم شبکه ۵ سیما فیلم آموزشی ۱۵ دقیقه ای ،حجم هر فیلم حدود ۵۰ مگا بایت […]

به اشتراک بگذارید:

پزشک خانواده ایرانی دکتر ابوالقاسمی متخصص خون کودکان فیلم های آموزشی مرتبط با سلامت و پزشکی از سری مطالب قسمت پزشکی و سلامت برنامه به خانه بر می گردیم شبکه ۵ سیما فیلم آموزشی ۱۵ دقیقه ای ،حجم هر فیلم حدود ۵۰ مگا بایت (با توجه به اینکه فیلم بر […]

به اشتراک بگذارید:

پزشک خانواده ایرانی دکتر ناطقیان فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان فیلم های آموزشی مرتبط با سلامت و پزشکی از سری مطالب قسمت پزشکی و سلامت برنامه به خانه بر می گردیم شبکه ۵ سیما فیلم آموزشی ۱۵ دقیقه ای ،حجم هر فیلم حدود ۵۰ مگا بایت (با توجه به […]

به اشتراک بگذارید:

پزشک خانواده ایرانی دکتر روزرخ متخصص جراحی کودکان فیلم های آموزشی مرتبط با سلامت و پزشکی از سری مطالب قسمت پزشکی و سلامت برنامه به خانه بر می گردیم شبکه ۵ سیما فیلم آموزشی ۱۵ دقیقه ای ،حجم هر فیلم حدود ۵۰ مگا بایت (با توجه به اینکه فیلم بر […]

به اشتراک بگذارید:

پزشک خانواده ایرانی دکتر توسلی فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان فیلم های آموزشی مرتبط با سلامت و پزشکی از سری مطالب قسمت پزشکی و سلامت برنامه به خانه بر می گردیم شبکه ۵ سیما فیلم آموزشی ۱۵ دقیقه ای ،حجم هر فیلم حدود ۵۰ مگا بایت (با توجه به […]

به اشتراک بگذارید:

پزشک خانواده ایرانی دکتر بهرامی متخصص کودکان و اطفال ۱ فیلم های آموزشی مرتبط با سلامت و پزشکی از سری مطالب قسمت پزشکی و سلامت برنامه به خانه بر می گردیم شبکه ۵ سیما فیلم آموزشی ۱۵ دقیقه ای ،حجم هر فیلم حدود ۵۰ مگا بایت (با توجه به اینکه […]

به اشتراک بگذارید: