افراد میان سال باید در رژیم غذایی خود پرهیز‌هایی داشته باشند تا مشکلات جسمانی آنها به حداقل رسیده و بتوانند پیری را کنترل نموده و حتی المقدور به تعویق بیاندازند.این به تعویق انداختن پیری می تواند دارای را های زیادی نیست و راه تغذیه مناسب و هدفمند یکی از بهترین […]