فایل صوتی قابل دانلود چرا افراد به رفتارهای ناهنجاری(مغایر شهروندی) دست می‌زنند؟ با کارشناسی خانم دکتر شیلر کیخاونی(روانشناس) فایل صوتی به مدت ۲۵ دقیقه،حجم فایل ۱۴ مگا بایت ، فرمت فایل MP12 مجموعه آموزش های فضای مجازی و شبکه های اجتماعی برای خانواده ها این مطلب حاوی فایل صوتی گفت […]

فایل صوتی قابل دانلود با انواع رفتارهای ضد هنجاری (مغایر شهروندی) آشنا شویم با کارشناسی خانم دکتر شیلر کیخاونی(روانشناس) فایل صوتی به مدت ۲۵ دقیقه،حجم فایل ۱۴ مگا بایت ، فرمت فایل MP11 مجموعه آموزش های فضای مجازی و شبکه های اجتماعی برای خانواده ها این مطلب حاوی فایل صوتی […]

فایل صوتی قابل دانلود تفاوت رفتارهای ضدهنجاری (مغایر شهروندی) با رفتارهای ضد اجتماعی با کارشناسی خانم دکتر شیلر کیخاونی(روانشناس) فایل صوتی به مدت ۲۵ دقیقه،حجم فایل ۱۴ مگا بایت ، فرمت فایل MP10 مجموعه آموزش های فضای مجازی و شبکه های اجتماعی برای خانواده ها این مطلب حاوی فایل صوتی […]

فایل صوتی قابل دانلود ماسک و نقاب، تصویری غیر واقعی که از خود ارائه می‌دهیم تا توجه و حمایت دیگران را به دست آوریم با کارشناسی خانم دکتر شیلر کیخاونی(روانشناس) فایل صوتی به مدت ۲۵ دقیقه،حجم فایل ۱۴ مگا بایت ، فرمت فایل MP9 مجموعه آموزش های فضای مجازی و […]

فایل صوتی قابل دانلود مدیریت برداشت، اقداماتی که با انجام آن، باعث می‌شویم دیگران ما را به صورت دلخواه خودمان ببینند قسمت دوم با کارشناسی خانم دکتر شیلر کیخاونی(روانشناس) فایل صوتی به مدت ۲۵ دقیقه،حجم فایل ۱۴ مگا بایت ، فرمت فایل MP8 مجموعه آموزش های فضای مجازی و شبکه […]

فایل صوتی قابل دانلود مدیریت برداشت، اقداماتی که با انجام آن، باعث می‌شویم دیگران ما را به صورت دلخواه خودمان ببینند قسمت اول با کارشناسی خانم دکتر شیلر کیخاونی(روانشناس) فایل صوتی به مدت ۲۵ دقیقه،حجم فایل ۱۴ مگا بایت ، فرمت فایل MP7 مجموعه آموزش های فضای مجازی و شبکه […]

فایل صوتی قابل دانلود عزت نفس و اعتماد به نفس، عامل شکل گیری خودپنداره مثبت با کارشناسی خانم دکتر شیلر کیخاونی(روانشناس) فایل صوتی به مدت ۲۵ دقیقه،حجم فایل ۱۴ مگا بایت ، فرمت فایل MP6 مجموعه آموزش های فضای مجازی و شبکه های اجتماعی برای خانواده ها این مطلب حاوی […]

فایل صوتی قابل دانلود شناخت خود با توجه به شناخت سایرین از ما با کارشناسی خانم دکتر شیلر کیخاونی(روانشناس) فایل صوتی به مدت ۲۵ دقیقه،حجم فایل ۱۴ مگا بایت ، فرمت فایل MP5 مجموعه آموزش های فضای مجازی و شبکه های اجتماعی برای خانواده ها این مطلب حاوی فایل صوتی […]

فایل صوتی قابل دانلود شناخت خویشتن، با مشاهده رفتار با کارشناسی خانم دکتر شیلر کیخاونی(روانشناس) فایل صوتی به مدت ۲۵ دقیقه،حجم فایل ۱۴ مگا بایت ، فرمت فایل MP4 مجموعه آموزش های فضای مجازی و شبکه های اجتماعی برای خانواده ها این مطلب حاوی فایل صوتی گفت و گو محور، […]

فایل صوتی قابل دانلود خودپنداره چگونه شکل می‌گیرد؟(منشاء و ماهیت خودپنداره) با کارشناسی خانم دکتر شیلر کیخاونی(روانشناس) فایل صوتی به مدت ۲۵ دقیقه،حجم فایل ۱۴ مگا بایت ، فرمت فایل MP3 مجموعه آموزش های فضای مجازی و شبکه های اجتماعی برای خانواده ها این مطلب حاوی فایل صوتی گفت و […]