مجموعه فیلم های آموزشی راهنمای انتخاب شغل مجموعه فیلم های آموزشی رسیدن به حال خوب مجموعه فیلم های آموزشی روان شناسی موفقیت پست های مرتبط: دوره آموزشی شناخت،پیشگیری و درمان بیماری ها در خبرگزاری خانواده ایرانی برگزاری کارگاه اصول مذاکره و مهندسی بیان و کارگاه خانواده و حل مساله (رایگان […]

فیلم قابل دانلود با موضوع هدفمندی در زندگی و راهکارهایی برای موفقیت از سری آموزش های به زیست با بررسی مطالب همچون بررسی و ارایه تعاریف و مبانی پایه ای در هدفمندی در زندگی و راهکارهایی برای موفقیت،ارایه دیدگاه های تئوری و راهکارهای عملی در هدفمندی در زندگی و راهکارهایی […]

فیلم قابل دانلود با موضوع هدفگذاری در زندگی از سری آموزش های به زیست با بررسی مطالب همچون بررسی و ارایه تعاریف و مبانی پایه ای در هدفگذاری در زندگی،ارایه دیدگاه های تئوری و راهکارهای عملی در هدفگذاری در زندگی، آسیب شناسی هدفگذاری در زندگی، دارای انیمیشن آموزشی با حدود […]

دوره آموزشی انتخاب شغل مناسب عناوین فیلم ها (برای مشاهده هر فیلم بر روی عنوان کلیلک کنید) ویژگیهای شخصیتی و انتخاب شغل قسمت اول ویژگیهای شخصیتی و انتخاب شغل قسمت دوم ارتباط بهره هوشی و انتخاب شغل قسمت اول ارتباط بهره هوشی و انتخاب شغل قسمت دوم ارتباط بهره هوشی […]

فیلم قابل دانلود با موضوع نظم و آموزش آن به کودکان از سری آموزش های به زیست با بررسی مطالب همچون بررسی و ارایه تعاریف و مبانی پایه ای در نظم و آموزش آن به کودکان،ارایه دیدگاه های تئوری و راهکارهای عملی در نظم و آموزش آن به کودکان، آسیب […]

فیلم قابل دانلود با موضوع مطالعه و راهکار هایی برای افزایش زمان آن از سری آموزش های به زیست با بررسی مطالب همچون بررسی و ارایه تعاریف و مبانی پایه ای در مطالعه و راهکار هایی برای افزایش زمان آن،ارایه دیدگاه های تئوری و راهکارهای عملی در مطالعه و راهکار […]

فیلم قابل دانلود با موضوع کمک به دیگران و فواید آن از سری آموزش های به زیست با بررسی مطالب همچون بررسی و ارایه تعاریف و مبانی پایه ای در کمک به دیگران و فواید آن،ارایه دیدگاه های تئوری و راهکارهای عملی در کمک به دیگران و فواید آن، آسیب […]

فیلم قابل دانلود با موضوع کم رویی و خجالت در کودکان از سری آموزش های به زیست با بررسی مطالب همچون بررسی و ارایه تعاریف و مبانی پایه ای در کم رویی و خجالت در کودکان،ارایه دیدگاه های تئوری و راهکارهای عملی در کم رویی و خجالت در کودکان، آسیب […]

برداشت خانواده و اقوام از من چیست؟ دوستانم چه تصوری از من دارند؟ مردم چگونه مرا ارزیابی می کنند؟ چرا دیگران مرا دوست ندارند؟ چرا از من خوشش نمی آد؟ چرا کارها مرا بد تعبیر می کنند؟ همه ما دوست داریم تا شخصیتی دلچشب و دوست داشتنی از خود ارایه […]

فیلم قابل دانلود با موضوع فرهنگ استفاده از تلفن همراه از سری آموزش های به زیست با بررسی مطالب همچون بررسی و ارایه تعاریف و مبانی پایه ای در فرهنگ استفاده از تلفن همراه،ارایه دیدگاه های تئوری و راهکارهای عملی در فرهنگ استفاده از تلفن همراه، آسیب شناسی فرهنگ استفاده […]