رادیو سلامت فایل صوتی قابل دانلود تقسیم کار در خانه با حضور خانم دکتر مینا پورفرخ(روانشناس) زمان ۱۲۰ دقیقه به رنگ زندگی (گروه بهداشت روان) ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ دانلود فایل صوتی شماره یکدانلود فایل صوتی شماره دودانلود فایل صوتی شماره سهدانلود فایل صوتی شماره چهارمنبع: رادیو سلامت پست های مرتبط: امر به […]

رادیو سلامت فایل صوتی قابل دانلود مشارکت در امور زندگی(خانواده، جامعه و…) با حضور آقای دکتر ابوالفضل ساجدی(دکترای فلسفه دین) زمان ۱۲۰ دقیقه به رنگ زندگی (گروه بهداشت روان) ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ دانلود فایل صوتی شماره یکدانلود فایل صوتی شماره دودانلود فایل صوتی شماره سهدانلود فایل صوتی شماره چهارمنبع: رادیو سلامت پست […]

رادیو سلامت فایل صوتی قابل دانلود امر به معروف و نهی از منکر با حضور دکتر ابوالفضل ساجدی(دکتری فلسفه دین) زمان ۱۲۰ دقیقه به رنگ زندگی (گروه بهداشت روان) ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ دانلود فایل صوتی شماره یکدانلود فایل صوتی شماره دودانلود فایل صوتی شماره سهدانلود فایل صوتی شماره چهارمنبع: رادیو سلامت پست […]

رادیو سلامت فایل صوتی قابل دانلود رفتار همدلانه ارتباط تلفنی با دکتر خویی(محقق علوم دینی و قرآنی) زمان ۱۲۰ دقیقه به رنگ زندگی (گروه بهداشت روان) ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ دانلود فایل صوتی شماره یکدانلود فایل صوتی شماره دودانلود فایل صوتی شماره سهدانلود فایل صوتی شماره چهارمنبع: رادیو سلامت پست های مرتبط: ادبیاتِ […]

رادیو سلامت فایل صوتی قابل دانلود وفاداری ارتباط تلفنی با حجت الاسلام سعیدی(کارشناس مذهبی) زمان ۱۲۰ دقیقه به رنگ زندگی (گروه بهداشت روان) ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ دانلود فایل صوتی شماره یکدانلود فایل صوتی شماره دودانلود فایل صوتی شماره سهدانلود فایل صوتی شماره چهارمنبع: رادیو سلامت پست های مرتبط: ادبیاتِ ما در فضایِ […]

رادیو سلامت فایل صوتی قابل دانلود حفظ عزت نفس با حضور حجت الاسلام محمدحسن سعیدی(کارشناس و پژوهشگر مذهبی) زمان ۱۲۰ دقیقه به رنگ زندگی (گروه بهداشت روان) ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ دانلود فایل صوتی شماره یکدانلود فایل صوتی شماره دودانلود فایل صوتی شماره سهدانلود فایل صوتی شماره چهارمنبع: رادیو سلامت پست های مرتبط: […]

رادیو سلامت فایل صوتی قابل دانلود انتقاد یا تخریب با حضور خانم دکتر مینا پورفرخ(روانشناس) زمان ۱۲۰ دقیقه به رنگ زندگی (گروه بهداشت روان) ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ دانلود فایل صوتی شماره یکدانلود فایل صوتی شماره دودانلود فایل صوتی شماره سهدانلود فایل صوتی شماره چهارمنبع: رادیو سلامت پست های مرتبط: ادبیاتِ ما در […]

رادیو سلامت فایل صوتی قابل دانلود آراستگی و ظاهر تمیز و مرتب در منزل با حضور خانم دکتر مینا پورفرخ(روانشناس) زمان ۱۲۰ دقیقه به رنگ زندگی (گروه بهداشت روان) ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ دانلود فایل صوتی شماره یکدانلود فایل صوتی شماره دودانلود فایل صوتی شماره سهدانلود فایل صوتی شماره چهارمنبع: رادیو سلامت پست […]

رادیو سلامت فایل صوتی قابل دانلود به نقاط ضعف یکدیگر نزدیک نشویم(حساسیت های فردی) با حضور خانم دکتر پورفرخ(روانشناس) زمان ۱۲۰ دقیقه به رنگ زندگی (گروه بهداشت روان) ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ دانلود فایل صوتی شماره یکدانلود فایل صوتی شماره دودانلود فایل صوتی شماره سهدانلود فایل صوتی شماره چهارمنبع: رادیو سلامت پست های […]

رادیو سلامت فایل صوتی قابل دانلود مشارکت در کارهای خانه با حضور آقای دکتر اصغر اصغرنژاد(روانشناس) زمان ۱۲۰ دقیقه به رنگ زندگی (گروه بهداشت روان) ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ دانلود فایل صوتی شماره یکدانلود فایل صوتی شماره دودانلود فایل صوتی شماره سهدانلود فایل صوتی شماره چهارمنبع: رادیو سلامت پست های مرتبط: مشارکت در […]