همیشه بهار نام علمی: Calendula officinalis L. نام عمومی: Marigold تیره گیاهی: کاسنی/ Compositae مشخصات ظاهری گیاه: گیاهی است علفی، یک ساله تا چند ساله که تنها در قاعده چوبی است. ساقه ها بسیار منشعب هستند و معمولاً تا انتها برگ دارند. برگ ها به شکل تخم مرغی یا سرنیزه […]

به اشتراک بگذارید:

نعنا فلفلی نام علمی: Mentha X piperita L. نام عمومی: Peppermint تیره گیاهی: نعنا/ Labiatae مشخصات ظاهری گیاه: گیاهی استتع فی،یپ یا ا د را ای ستتا ه ها ی د رد ع خ ندع ز ر درنی.یب ده های م نابا پ ییتت یپ ع ز یدپ رع اعه […]

به اشتراک بگذارید:

نعنا دشتی نام علمی: Mentha spicata L. نام های عمومی: Spearmint تیره گیاهی: نعنا/ Labiatae مشخصات ظاهری گیاه: گیاهی است علفی، چند ساله به ارتفاع ۳۰ تا ۱۰۰ سانتی متر با ریزوم های گوشتی و گسترده در زیر خاک است. برگ هایی پهن به رنگ سبز تیره با حا شیه […]

به اشتراک بگذارید:

مورد نام علمی: Myrtus communis L. نام عمومی: Myrtle تیره گیاهی: مورد ) Myrtaceae ) مشخصات ظاهری گیاه: درختچه کوچک با برگ هایی همیشه سبز، پایا، متقابل ساده، نوک تیز، عاری از تار و دندانه، چرمی، به رنگ سبز تیره و معطر. گل ها نسبتاً درشت و زیبا، به رنگ […]

به اشتراک بگذارید:

گل ساعتی نام علمی: Passiflora incarnata L. نام عمومی: passion flower تیره گیاهی: گل ساعتی ) (Passifloraceae مشخصات ظاهری گیاه: گیاهی استتپ یا،اد رایاس ستتاوب ی الا یونده کب ب کمک ییچک خ ر ب گیاهان و تکیب گاه اطراف خ ر ییچیده و از آنها الا می یور. رگ […]

به اشتراک بگذارید:

گزنه نام علمی: Urtica dioica L. نام های عمومی: California nettle ، Slender nettle ، Tall nettle ، Stinging nettle تیره گیاهی: گزنه (Urticaceae) مشخصات ظاهری گیاه: گیاهی است دو پایه، علفی، چند ساله، پایا، و به ندرت تک پایه، سبز یا زرد، افراشته و ریزوم دار، دارای کرک های […]

به اشتراک بگذارید:

ASTRAGALUS نام های عمومی: گون ۱ ، بِی کای ۲ ، هانگ کای ۳ ، اُگی ۴ ، هاونگی ۵ ، کتیرا ۶ نام لاتین: ASTRAGALUS MEMBRANACEUS, ASTRAGALUS MONGHOLICUS مقدمه گیاه بومی چین است و قرنها در طب سنتی چین مورد استفاده قرار گرفته؛ در دهه ۱۹۸۰ در ایالت متحده […]

به اشتراک بگذارید:

گشنیز نام علمی: Coriandrum sativum L. نام های عمومی: Chinese parsley, Coriander تیره گیاهی: چتریان Apiaceae مشخصات ظاهری گیاه: گیاهی است یک ساله، کاملاً بدون کرک با ساقه افراشته، با انشعابات دو شاخه، سبز رنگ به ارتفاع ۲۰ تا ۷۰ سانتی متر، استوانه ای، با شیییارهای کع ق. برگها ۱ […]

به اشتراک بگذارید:

کرچک نام علمی: Ricinus communis L. نام های عمومی: Caster bean تیره گیاهی: فرفیون/ Euphorbiaceae مشخصات ظاهری گیاه: گیاهی یک ساله ولی در آب و هوای گرم و مساعد به صورت چند ساله با ظاهر درختچه مانند است. برگ هایی بزرگ، منفرد، پنجه ای شکل و مرکب از ۵ تا […]

به اشتراک بگذارید:

کاسنی نام علمی: Cichorium intybus L. نام های عمومی: Blue sailors, chicory-succory, common chicory, Coffeweed تیره گیاهی: کاسنی Compositae مشخصات ظاهری گیاه: گیاهی است علفی و پایا به ارتفاع ۳۰ تا ۱۲۰ سانتی متر. ساقه آن راست، بدون کرک و منشعب است. برگ های طوقه ای، تقریباً سرنیزه ای، پهنک […]

به اشتراک بگذارید: