مجموعه فیلم های آموزشی راهنمای انتخاب شغل مجموعه فیلم های آموزشی رسیدن به حال خوب مجموعه فیلم های آموزشی روان شناسی موفقیت مجموعه فیلم های آموزشی چاقی پیشگیری و درمان مجموعه فیلم های آموزشی اعتیاد (پیشگیری و درمان) مجموعه فیلم های آموزشی سلامت جنسی مجموعه فیلم های آموزشی بچه ها […]

به اشتراک بگذارید:

من یک چاق خوشحالم من یک چاق خوشحال هستم دوره ای آموزشی با ساختار انیمیشن است که به موضوع بهره گیری از مغز هوشمند برای مدیریت و اصلاح بیش خوری و اضافه وزن می پردازد عناوین دوره برای مشاهده کلیک کنید من یک چاق خوشحالم این قسمت جور دیگری به […]

به اشتراک بگذارید:

فیلم و فایل صوتی مجزای آن قابل دانلود با موضوع چگونه بر بیش خوری در جمع خانواده یا دوستان غلبه کنیم از سری آموزش های تناسب اندام با بررسی مطالب همچون چاقی،لاغری،رژیم غذایی،رژیم چاقی،رژیم لاغری،راه های رسیدن به تناسب اندام، آموزش چاق شدن، آموزش لاغری، دارای فیلمهای کوتاه و فایل […]

به اشتراک بگذارید:

فیلم و فایل صوتی مجزای آن قابل دانلود با موضوع تغذیه برای نوجوانان و جوانان از سری آموزش های فرزند پروری با بررسی مطالب همچون تعریف و مفهموم تغذیه برای نوجوانان و جوانان،با تغذیه برای نوجوانان و جوانان چگونه باید برخورد کرد،مسائل و مشکلات در تغذیه برای نوجوانان و جوانان، […]

به اشتراک بگذارید:

فیلم و فایل صوتی مجزای آن قابل دانلود با موضوع چگونه تسلیم ارزشهای نادرست اجتماعی در خوردن نشویم از سری آموزش های تناسب اندام با بررسی مطالب همچون چاقی،لاغری،رژیم غذایی،رژیم چاقی،رژیم لاغری،راه های رسیدن به تناسب اندام، آموزش چاق شدن، آموزش لاغری، دارای فیلمهای کوتاه و فایل صوتی به مدت […]

به اشتراک بگذارید:

فیلم و فایل صوتی مجزای آن قابل دانلود با موضوع چهارشنبه سوری برای نوجوانان و جوانان از سری آموزش های فرزند پروری با بررسی مطالب همچون تعریف و مفهموم چهارشنبه سوری برای نوجوانان و جوانان،با چهارشنبه سوری برای نوجوانان و جوانان چگونه باید برخورد کرد،مسائل و مشکلات در چهارشنبه سوری […]

به اشتراک بگذارید:

فیلم و فایل صوتی مجزای آن قابل دانلود با موضوع پیشگیری مؤثرتر از درمان در تناسب اندام و مناسب خوری از سری آموزش های تناسب اندام با بررسی مطالب همچون چاقی،لاغری،رژیم غذایی،رژیم چاقی،رژیم لاغری،راه های رسیدن به تناسب اندام، آموزش چاق شدن، آموزش لاغری، دارای فیلمهای کوتاه و فایل صوتی […]

به اشتراک بگذارید:

فیلم و فایل صوتی مجزای آن قابل دانلود با موضوع نوروز برای نوجوانان و جوانان از سری آموزش های فرزند پروری با بررسی مطالب همچون تعریف و مفهموم نوروز برای نوجوانان و جوانان،با نوروز برای نوجوانان و جوانان چگونه باید برخورد کرد،مسائل و مشکلات در نوروز برای نوجوانان و جوانان، […]

به اشتراک بگذارید:

فیلم و فایل صوتی مجزای آن قابل دانلود با موضوع مهار ولع خوردن چگونه از سری آموزش های تناسب اندام با بررسی مطالب همچون چاقی،لاغری،رژیم غذایی،رژیم چاقی،رژیم لاغری،راه های رسیدن به تناسب اندام، آموزش چاق شدن، آموزش لاغری، دارای فیلمهای کوتاه و فایل صوتی به مدت ۵ الی ۱۰ دقیقه،(با […]

به اشتراک بگذارید:

فیلم و فایل صوتی مجزای آن قابل دانلود با موضوع عیدی برای نوجوانان و جوانان از سری آموزش های فرزند پروری با بررسی مطالب همچون تعریف و مفهموم عیدی برای نوجوانان و جوانان،با عیدی برای نوجوانان و جوانان چگونه باید برخورد کرد،مسائل و مشکلات در عیدی برای نوجوانان و جوانان، […]

به اشتراک بگذارید: