فایل صوتی قابل دانلود معرفی کتاب “دنیا، مرگ و برزخ در آیینه نهج البلاغه” اثر خانم فاطمه احمدی به همراه فایل صوتی فایل صوتی به مدت ۱۵ دقیقه،حجم تقریبی ۱۴ مگا بایت ، فرمت فایل MP20 با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و معرفی کتب جدید من تو را به فردا […]

به اشتراک بگذارید:

فایل صوتی قابل دانلود معرفی کتاب “با اعمال شاقه” اثر محمد حنیف + بیان نکات داستان نویسی به همراه فایل صوتی فایل صوتی به مدت ۱۵ دقیقه،حجم تقریبی ۱۴ مگا بایت ، فرمت فایل MP19 با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و معرفی کتب جدید من تو را به فردا می‌برم، […]

به اشتراک بگذارید:

فایل صوتی قابل دانلود معرفی کتاب بود نبروک ها (زوال یک خاندان) اثر توماس مان + بیان نکات داستان نویسی به همراه فایل صوتی فایل صوتی به مدت ۱۵ دقیقه،حجم تقریبی ۱۴ مگا بایت ، فرمت فایل MP18 با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و معرفی کتب جدید من تو را […]

به اشتراک بگذارید:

فایل صوتی قابل دانلود معرفی کتاب “نسکافه با شریف رضی” اثر میاده خلیل ترجمه عطیه اسماعیلی به همراه فایل صوتی فایل صوتی به مدت ۱۵ دقیقه،حجم تقریبی ۱۴ مگا بایت ، فرمت فایل MP17 با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و معرفی کتب جدید من تو را به فردا می‌برم، به […]

به اشتراک بگذارید:

فایل صوتی قابل دانلود معرفی کتاب “شب های روشن” فئودور داستایفسکی به همراه فایل صوتی فایل صوتی به مدت ۱۵ دقیقه،حجم تقریبی ۱۴ مگا بایت ، فرمت فایل MP15 با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و معرفی کتب جدید من تو را به فردا می‌برم، به دیروز، به خیالِ روزها و […]

به اشتراک بگذارید:

فایل صوتی قابل دانلود معرفی کتاب مادر بزرگ سلام می رساند و می گوید متاسف است. اثر فردریک بکمن + بیان نکات داستان نویسی به همراه فایل صوتی فایل صوتی به مدت ۱۵ دقیقه،حجم تقریبی ۱۴ مگا بایت ، فرمت فایل MP13 با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و معرفی کتب […]

به اشتراک بگذارید:

فایل صوتی قابل دانلود معرفی کتاب “قصه نوش آفرین گوهر تاج” اثر اولریش مارزلف به همراه فایل صوتی فایل صوتی به مدت ۱۵ دقیقه،حجم تقریبی ۱۴ مگا بایت ، فرمت فایل MP12 با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و معرفی کتب جدید من تو را به فردا می‌برم، به دیروز، به […]

به اشتراک بگذارید:

فایل صوتی قابل دانلود معرفی کتاب بن بست در استراتژدی شکست در تاکتیک + بیان نکات داستان نویسی به همراه فایل صوتی فایل صوتی به مدت ۱۵ دقیقه،حجم تقریبی ۱۴ مگا بایت ، فرمت فایل MP11 با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و معرفی کتب جدید من تو را به فردا […]

به اشتراک بگذارید:

فایل صوتی قابل دانلود معرفی کتاب “مفاخر نامه” مجموعه سرگذشت عالمان ایران به همراه فایل صوتی فایل صوتی به مدت ۱۵ دقیقه،حجم تقریبی ۱۴ مگا بایت ، فرمت فایل MP10 با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و معرفی کتب جدید من تو را به فردا می‌برم، به دیروز، به خیالِ روزها […]

به اشتراک بگذارید:

فایل صوتی قابل دانلود معرفی کتاب سازمانهای تبشیری صهیونیستی- موسسه راهبردی دیده بان + بیان نکات داستان نویسی به همراه فایل صوتی فایل صوتی به مدت ۱۵ دقیقه،حجم تقریبی ۱۴ مگا بایت ، فرمت فایل MP9 با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و معرفی کتب جدید من تو را به فردا […]

به اشتراک بگذارید: